WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Bygningsautomasjon | Bygningsautomasjon | Løsninger | Bygningsautomasjon | Bygningsautomasjon

Bygningsautomasjon: Merverdi gjennom optimalisering av driftskostnader

Bygningsautomasjon: Merverdi gjennom optimalisering av driftskostnader

Energieffektiv og bærekraftig automasjon for nye og eksisterende bygninger blir et stadig viktigere tema: Optimaliser energiutnyttelsen i bygningen nå og spar inn på driftskostnadene med våre skreddersydde løsninger for bygningsautomasjon.

Stadig stigende driftskostnader for bygninger driver flere og flere eiere og operatører til å søke etter nye løsninger: Dette er fordi bygninger står for rundt 40 % av det totale energiforbruket i verden. Energieffektiv automatisering for nye og eksisterende bygninger er derfor stadig viktigere for å kunne permanent redusere disse energikostnadene. Hvis vi ser på de totale kostnadene for en funksjonell bygning, går bare 10% av kostnadene inn i selve oppføringen av bygningen. I motsetning står driftskostnadene for 75% av kostnadene. Det lønner seg derfor å tenke løsninger for lavere energi- og vedlikeholdskostnader så tidlig som mulig i planleggingsfasen: WAGO tilby deg et omfattende og integrert automasjonskonsept for dette som anvender teknologi av høy kvalitet.

Skreddersydde løsninger for bygningsautomasjon

Takket være skreddersydde løsninger, kan vi løse både enkle automatiseringsoppgaver for små kontorlandskap såvel som krevende oppgaver med komplekse krav, eks. en flyplass. Selv om det er ekstra kostnader i forbindelse med utvikling og planlegging av et integrert og tverrfaglig bygningsautomasjon-konsept på grunn av nødvendig prosjektkoordinering, blir disse utlignet etter bare en kort periode på grunn av de lavere driftskostnadene. Her er for eksempel standarden NS EN 15232 et godt verktøy i planleggingsfasen.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen
  $