WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Bygningsautomasjon | Bygningsinstallasjon | Løsninger | Bygningsautomasjon | Bygningsinstallasjon | Oversikt

Bygningsinstallasjon

Bygningsinstallasjon

Elektrosektoren har blitt møtt med stadig økende utfordringer i flere tiår på grunn av stadig økende krav. Samtidig som det tidligere var de vedlikeholdsfrie tilkoblingene som overbeviste brukeren, spiller nå tidsfaktoren en stadig større rolle.

I alle sektorer og industrier er tid er en kostnadsfaktor som ikke må undervurderes. Krav til materiell som brukes samt til installasjonen øker stadig. Det bør være mulig å installere elektriske anlegg raskt og enkelt, helst uten spesialverktøy. Videre er det viktig å kunne tilby en fleksibel, enkel festemekanisme samt brukervennlig, rask merking.

Med andre ord: en klemme må passe optimalt med tanke på design, dimensjoner, strømbelastning, håndtering, berøringssikre egenskaper og muligheter for testing og identifisering slik at brukeren kan implementere en sikker, langvarig og vedlikeholdsfri tilkobling på så lite tid som mulig.

Innen sektor for bygningsteknologi tilbyr WAGO et komplett produktutvalg for bygningsinstallasjon i tillegg til automasjonskomponenter. Fra "WAGO-klemma" i forgreningsbokser til skinnemonterte rekkeklemmer for ulike elektrotavler, presenterer WAGO et komplett spekter av vedlikeholdsfrie produkter med skrueløs koblingsteknologi. WAGO er fjær!

Koblingsbokser

Forskjellige installasjonsklemmer brukes for ulike applikasjoner. Se de forskjellige mulighetene her.

Fordelingsbokser

De elektriske ledningene i bygninger samles sammen i rekkeklemmer for å sikre en oversiktlig og sikker elektrisk installasjon.

Lyskobling

WAGO lysklemmer er ideelle for å koble alt fra helkjerneledere til flertrådete og fintrådete ledere.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen
  $