WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Bygningsautomasjon | Løsninger | Bygningsautomasjon | Oversikt

Bygningsautomasjon

Bygningsautomasjon

Fra enkel komponentinstallasjon til kompleks bygningsautomasjon – WAGOs portefølje gjør alt.

Energieffektivitet, enkel betjening, sikkerhet, og nåværende og framtidig anvendelighet er bare noen få av kravene som stilles til moderne bygningsteknologi – krav vi oppfyller allerede i dag. Med WAGOs produktlinjer gir vi deg en modul-verktøykasse hvor du kan fritt velge individuelle moduler. Kontakter for koblingsbokser, skinnemonterte rekkeklemmer, Winsta® pluggbare kablingssystem og universelle automatiseringskomponenter sikrer at installasjonen vil møte fremtidens krav.

Bygningsautomasjon

Brukerne av bygninger stiller stadig økende krav til komfort, sikkerhet, fleksibilitet og effektiv energibruk.

Bygningsinstallasjon

Samtidig som det tidligere var de vedlikeholdsfrie koblingene som overbeviste brukere, spiller nå tidsfaktoren en stadig større rolle.

WAGO pluggbart kablingssystem

WAGO har et pluggbart kablingssystem som er godt egnet til de krav som stilles til elektroinstallasjoner i et bygg.

WAGO Direct Bygningsautomatisering

Les om våre kunders løsninger innen bygningsautomatisering i vårt norske magasin.

Strøm- og energimåling

Forbruksmåling er essensielt for ethvert byggautomatiseringsprosjekt for å oppnå lave driftskostnader

Katalog

Les mer om bygningsautomasjon med WAGO

Energiøkonomisering med Enoco

Enoco har spesialisert seg på energiøkonomisering i små og store yrkesbygg og bruker WAGO-moduler til dette. Les mer om samarbeidet her.

Video: Strøm- og energimåling

Reduser energikostnadene i bedriften med WAGO.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen
  $