WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Maritim | Havbruksnæringen | Referanse: Vard Aukra | Løsninger | Maritim | Havbruksnæringen | Referanse: Vard Aukra

WAGO er med i kampen mot lakselusa

WAGO er med i kampen mot lakselusa

A-ramma med 6 slanger som suger opp laks

Vard Aukra har det siste året fokusert mer på havbruksmarkedet. Det siste prosjektet er en avlusningsflåte som Marine Harvest skal leie for å bekjempe lakselus i sine anlegg.

Flåten har en A-ramme med store slanger som ved hjelp av hydraulikk kan senkes ned i merdene for å suge opp fisken. Deretter går fisken gjennom et lukket anlegg der lusa spyles av, før den til slutt føres ut på en sklie og rutsjer ned i en annen merd med ferdig behandlet fisk.Konseptet kan nok virke enkelt sett utenfra, men flåten har avansert teknologi fra flere leverandører, som må spille på lag for å sikre god behandling og fiskevelferd.

Styrt ventil med Eltorque aktuator.CANopen styresignal og strømtilførsel i samme kabel samt seriekobling av aktuatorer gir store besparelser under installasjon.

SEAQ FRA VARD
Dette er den tredje flåten med Vards nye SeaQ Control & Monitoring System (CMS), som er Vard Electros nye integrasjonsplattform. Systemet gjør det mulig å integrere både egne og eksterne system ombord. De mest synlige komponentene i SeaQ CMS, er de tre store skjermene i kontrollrommet hvor de ulike systemene kan presenteres i et fleksibelt og dynamisk miljø. Alle system kan betjenes fra operatørstolen. Av egne produkt integrert i SeaQ CMS kan følgende trekkes fram:

SeaQ Power Management System (PMS): Styring av hjelpemotorer, generatorer og store laster som thrustere og pumper.

SeaQ Integrated Automation System (IAS): Ballast system, lensesystem, tankpeiling, lys styring, sensordata og alarmer. Inkluderer også avansert Eltorque ventilstyring via CANopen feltbuss.

SeaQ CCTV:
IP basert CCTV system med støtte for konvertering av analoge kameraer. Ryggraden i SeaQ konseptet er PLS og IO fra WAGO. Vards serviceingeniør Lars Erik Sørensen er godt fornøyd både med SeaQ og WAGO så langt. Han trekker spesielt fram WAGO IO Check som et verktøy de har stor nytte av under installasjon og igangkjøring av WAGOsystemene.

SeaQ styreskap med to stk WAGO PLS

MULTI CONTROL FRA AUKRA MARITIME

Flåtens 3 kraner, A-ramme og diverse annet hydraulisk utstyr er levert av Aukra Maritime. De har samarbeidet med MIFO og Sund Elektro om å utvikle et nytt styresystem som setter sikkerhet og brukervennlighet i høysetet, Aukra Multi Control (AMC). AMC er basert på WAGO PLS og IO som kommuniserer med joysticker og radio styringer via CANopen. AMC kan brukes på alle typer fartøy der kunden ønsker en brukervennlig og sikker styring av hydraulisk dekksutstyr.

For å oppnå høy sikkerhet og robusthet er systemet inndelt i 3 nivåer:
1. Overordnet styring fra sentralt plassert stol på bro og bærbar master radio.
2. Lokale bærbare radioer knyttet til hver enkelt kran og a-ramme som kan brukes som backup hvis nivå 1 faller ut. Det mest aktuelle scenariet er imidlertid overstyring av lokale radioer fra nivå 1 dersom det fra broa observeres en farlig situasjon.
3. Mulighet for manuell hydraulisk styring direkte på utstyret, kun aktuelt dersom elektrisk styring er ute av drift.

Freddy Løvik (t.v.) fra Aukra Maritime og Stian Bjerkeset fra MIFO

Alle hydraulikkventiler styres direkte fra Wago IO, noe som gir en svært nøyaktig styring med god respons. Ifølge Stian Bjerkeset hos MIFO, er IO godt tilpasset hydraulikk og kraftige og kompakte PLS'er med gode kommunikasjons muligheter noen av hovedårsakene til at WAGO ble valgt. Den aller viktigste årsaken er imidlertid god support og oppfølging.

BRUKERVENNLIG HMI MED FOKUS PÅ SIKKERHET

På broa dominerer store skjermer med oversiktlige og brukervennlige HMI bilder. En kombinasjon av touchskjermer, avanserte joysticker, mus og tastatur skal gi operatørene en effektiv og enkel hverdag. I tillegg er det positivt for sikkerheten når de kan konsentrere seg om det som skjer på dekk framfor å finne fram i uoversiktlige skjermbilder og mengder med knapper og spaker. Samme filosofi er gjennomført både i SeaQ og AMC, og informasjon fra WAGO PLS til HMI utveksles enkelt over Ethernet. Dessuten er det lagt opp til VPN oppkobling via mobilnett slik at det kan utføres service på systemene uten å være ombord.

WAGO er stolte av å levere komponenter og support til et så nyskapende konsept innenfor avlusing. Vårt håp er at dette kan bidra til både å vinne kampen mot lakselusa og oppnå bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringa.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen