WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Maritim | Løsninger | Maritim

Bli med WAGO ombord!

Bli med WAGO ombord!

Bli med WAGO ombord!

Installasjoner i maritime applikasjoner
WAGO har siden oppstarten i 1951 fokusert på industrier som har stilt strengere krav enn normalen for sine produkter. Skipsinstallasjoner og dertil hørende klassing av utstyret har derfor en lang historie hos WAGO og er identifisert som et av våre strategiske satsningsområder world wide. Dette gjør WAGO produkter spesielt egnet for bruk i tøffe applikasjoner med de strenge krav til oppetid.

Typiske klasseselskaper for WAGO produkter
Som for våre rekkeklemmer har vi for automatisering en målsetning om å få en størst mulig bredde som er klasset iht de strengeste krav og av flest mulig selskaper. Vår 750 serie PLS-er og desentral IO er ikke bare godkjent for DNV-GL class D og tilsvarende klassing av ABS, Loyds med flere, men har også Ex godkjenning som muliggjør gode installasjoner på tankere, FPSO-er. PLS-ene kan også stå på bro og i nærheten av kompass uten å måtte bygge de inn i ekstra kapsling. De er også klasset i henhold til IEC 60945 hos DNV-GL.

Skipsløsninger fra WAGO

På denne siden finner du en oversikt over produkter og løsninger som er velegnet for skip.

Løsninger for havbruksnæringen

På denne siden finner du en oversikt over produkter og løsninger som er velegnet for bruk innenfor havbruksnæringen.

Referanse: Vard Aukra

Med fokus på havbruksmarkedet har Vard Aukra laget en avlusningsflåte til Marine Harvest som skal bekjempe lakselus i deres anlegg. WAGO er stolte av å levere komponenter og support til et så nyskapende konsept innenfor avlusing.

Referanse: KROHNE Marine

Les mer om samarbeidet mellom KROHNE Marine og WAGO. KROHNE er en velrennomert instrumenterings-
produsent. Overvåkingssystem for tanker er levert til skip over hele verden.

Godkjenninger

Få en oversikt over alle godkjenningene til WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Kundemagasin

Les mer om våre kunders løsninger til skipsindustrien!

Skipsbrosjyre

Les skipsbrosjyren for mer om våre produkter og løsninger til skip. Den kan også lastes ned som PDF.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen