WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Maritim | Skipslosninger | Desentralisert Intelligens | Løsninger | Maritim | Skipslosninger | Desentralisert Intelligens

Desentralisert Intelligens

Desentralisert Intelligens

I litt større automasjonsanlegg er det vanlig å dele opp systemet i mindre deler.. Dette betyr at i stedet for èt stort PLS-system benyttes enten distribuerte I/O eller distribuerte PLS-system

Et distribuert PLS-system øker oppetiden på anlegget fordi det kan kjøre helt selvstendig, eller sørge for en kontrollert nedkjøring av anlegget.

Wago har levert store antall små PLS-systemer med desentralisert intelligens pga. vårt store utvalg av forskjellige I/O-moduler og kommunikasjonsmuligheter. På denne typen anlegg utrustes PLS-systemene med digitale og analoge I/O-moduler, og i mange tilfeller også spesialmoduler.

En vanlig type «spesialmodul» er en kommunikasjonsmodul for RS232/RS485 med protokollen Modbus RTU. Dermed kan det samles inn data som skal videre opp til overordnede PLS-systemer eller scada-systemer via Ethernet.I tillegg utfører disse PLS-systemene egne styrings- og/eller reguleringsoppgaver som vil kunne kjøre selv om man mister kommunikasjonen med overordnet system.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen