| Løsninger | Maritim | Skipslosninger | Desentralisert Intelligens | Løsninger | Maritim | Skipslosninger | Desentralisert Intelligens

Desentralisert Intelligens

Desentralisert Intelligens

I litt større automasjonsanlegg er det vanlig å dele opp systemet i mindre deler.. Dette betyr at i stedet for èt stort PLS-system benyttes enten distribuerte I/O eller distribuerte PLS-system

Et distribuert PLS-system øker oppetiden på anlegget fordi det kan kjøre helt selvstendig, eller sørge for en kontrollert nedkjøring av anlegget.

Wago har levert store antall små PLS-systemer med desentralisert intelligens pga. vårt store utvalg av forskjellige I/O-moduler og kommunikasjonsmuligheter. På denne typen anlegg utrustes PLS-systemene med digitale og analoge I/O-moduler, og i mange tilfeller også spesialmoduler.

En vanlig type «spesialmodul» er en kommunikasjonsmodul for RS232/RS485 med protokollen Modbus RTU. Dermed kan det samles inn data som skal videre opp til overordnede PLS-systemer eller scada-systemer via Ethernet.I tillegg utfører disse PLS-systemene egne styrings- og/eller reguleringsoppgaver som vil kunne kjøre selv om man mister kommunikasjonen med overordnet system.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen