WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Maritim | Skipslosninger | Løsninger | Maritim | Skipslosninger

Skipsløsninger

Skipsløsninger

På denne siden finner du en oversikt over produkter og løsninger som er velegnet om bord. Selv om mange av WAGOs løsninger er spesialtilpasset til skip er de fleste av løsningene for generell anvendelse også.

Generelt om skipsgodkjenning

Generelt om skipsgodkjenning

Alle relevante IO kort, all elektronikk og alle rekkeklemmer blir systematisk approbert hos de store klasseselskapene. Våre enheter er godkjent for GL class D som krever høy EMC immunitet , 4g vibrasjoner og 55°C omgivelsestemperatur.

IEC 60945 Bridge

Dette er en spesifikasjon som går lenger enn de nevnte klasseselskapene og som bl.a. stiller strengere krav til EMC og temperaturer. Alle våre IO noder kan stå inntil 0,7m fra kompasset og noen høytemperaturkort er sertifisert av GL for operasjon ned -15°C.

XTR
Vår XTR serie er klasset av DNV-GL i class «H» med definerte egenskaper som bl.a. inkluderer -40*C til +70*C, 5G vibrasjon.

Alle serfikatene våre finner du her


Fra HAV til CLOUD med WAGO

Ved hjelp av en enkel MQTT programvareoppdatering, kan et PLS-system i WAGOs PFC serie forvandles til en IoT kontroller med sky-tilkobling – full integrasjon av IT og automatisering

Desentralisert Intelligens

I litt større automasjonsanlegg er det vanlig å dele opp systemet i mindre deler.. Dette betyr at i stedet for èt stort PLS-system benyttes enten distribuerte I/O eller distribuerte PLS-system

Våre kontrollere

Små – fysiske mål, smarte og raske er noen karakteristika for våre PLS-er. Generelt er WAGO et åpent system som har PLS-er og kommunikasjons-enheter for de fleste feltbusser, som ModBus TCP/UDP, Ethernet/IP, BacNet, Profibus, Profinet, etc.

Hydraulikk kontroll

Mange av våre kunder ønsket en mer kompakt løsning på styring av proporsjonalventiler, spesielt for alle hydraulikksystemene som finnes om bord. WAGO’s løsning med et utgangskort som styrer ventilen direkte med opptil 1,8A med alle teknologi-funksjoner som dither, ramper etc. gjør at alle dataene for styring av ventilen er lagret i kontrollsystemet, og alle eksterne forsterkere faller bort.

Eksplosjonsfarlige områder - Exi kort med godkjenning for skip

Mange av våre kunder lager løsninger hvor det er hydrokarboner tilstede, applikasjoner kan være nivåmålinger på oljetankere, oljelenser, gassdrevne motorer og mange andre applikasjoner. WAGO kombinerer normale kort og Exi kort med galvaniske barrierer som tillater direkte kobling ut i Zone 0 og 1 på samme skinne og gjør engineering enklere og installasjonen meget kompakt.

Redundante bussløsninger

Kravet til tilgjengelighet for styresystemet øker med økende automatiseringsgrad om bord. WAGO har derfor forskjellige løsninger for redundant kommunikasjon mellom styreenheter. Med Profinet kan man benytte Media Redundancy Protocol (MRP) og ringnettverk, og for Ethernet kan man benytte PLS-er med modbusprotokoller med to uavhengige nettverk.

Profisafe på skip . Sil 3 klassifiserte DI/O kort

For styring og overvåkning av brannspjeld om bord har WAGO et sett med skipsgodkjente Profisafe kort som tillater at sikkerhetskretser kobles via styresystemet. Med Profisafe kan alle sikkerhetsforriglinger ligge i PLS-en og plasskrevende utstyring for nødstopp bortfaller.

XTR - taking it to the eXTReme

WAGO har flere løsninger for ekstreme omgivelser. VI har en serie for -20 til +60*C, det er denne som er godkjent iht IEC 60945 Bridge xxx. For de som har de mest ekstreme omgivelser har vi nå også våre nye XTR familie i 750 – serien. XTR er vår mest robuste serie med automatiseringsenheter og var fra dag en lansert med godkjenninger for skip. Disse kortene tåler -40°C til + 70 °C og er gjort ekstra robuste for vibrasjoner og støt, 5G er helt ok for XTR.

Bussprotokoller NMEA, CAN, DALI/KNX

For å kunne integrere underordnede systemer inn i det totale kontrollsystemet er det utviklet mange innstikkskort som håndterer serielle forbindelser som CAN, NMEA og diverse RS485 protokoller. Dagens skip har fokus på energiforbruk, også for lugarer og boligenhetene. Derfor er våre kommunikasjonsenheter for BacNet og innstikkskort for KNX og DALI, som er typiske bygningsinstallasjonsprodukter, også sertifisert for bruk om bord i skip.

WINSTA pluggbart

WINSTA er vårt svar på ferdig konfeksjonerte kabler for bruk i boligdelen om bord i skip og oljeplattformer. Installasjon går hurtig og feilfritt og gir kostnadseffektiv installasjon.

Releer, signalforsterkere, strømforsyninger

Jording kan også være en problemstilling om bord. Da kan våre 6mm brede galvaniske skiller eller signalomformere være en god løsning for å skille systemer med forskjellig jordingspotensial. Videre har vi releer for 1, 2 og 4 veksel og strømforsyninger som er skipsgodkjente.

Rekkeklemmer

WAGO er basert på ideen om at fjærklemmer er en bedre løsning for applikasjoner i ugjestmilde omgivelser. Vibrasjoner, temperaturendringer og korrosive atmosfærer har vært våre hverdagsutfordringer. Om bord i skip og offshore installasjoner er det tilsvarende utfordringer. Rekkeklemmene er approbert av alle de største klasseselskapene, godkjent i NORSOK standardene og anbefalt av skipsindustrien så vel som operatørene innen O&G i Nordsjøen. Vårt merkesystem gir deg mer enn bare et nummer, vi lager tekst i opptil tre rader for å hjelpe serviceteknikeren.

Support

Det beste systemet er lite verdt hvis man ikke har den rette kompetansen. Derfor har WAGO Norge konsekvent bygd opp kompetanse rundt våre løsninger, og vi har en meget kompetent gruppe for å hjelpe deg med å finne de beste løsningene. Vi har detaljkunnskap om våre produkter, lang erfaring fra applikasjonsprogrammering og setter vår ære i å finne en god løsning for deg.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen