WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Olje&Gass | Energi | Løsninger | Olje&Gass | Energi

Energiforsyningen blir digital - vi har løsningene

Energiforsyningen blir digital - vi har løsningene

For å mestre den økende desentraliseringen og volatiliteten til fornybare energikilder, må de enkelte komponentene i energisystemet være koblet sammen i nettverk av forskjellige typer. WAGO tilbyr høyteknologiske RTU'er og vår kompetanse.

Digitaliseringen av energimarkedet

Energileverandørene må tenke nytt. Istedet for å bare selge grønn strøm, må de også sørge for fleksibiliteten som trengs for å holde strømnettet stabilt. Derfor må energisystemet kunne styres via intelligente kommunkasjonsnettverk fra produksjon til forbruk. WAGO bidrar til å digitalisere energisektoren og designe smarte nettverk: med toppmoderne kontroll- og måleteknologi og RTU'er med software som bl.a. muliggjør en enkel og sikker tilkobling til skyen.

Regenerativ energiproduksjon

Desentralisert innmating på nettet og nettstasjoner må overvåkes etterhvert som andelen fornybare energikilder øker, og dataene må være pålitelige, godt evaluert og overført. WAGO's intelligente RTU'er tilbyr løsningen: De er kompakte, støtter mange grensesnitt og feltbussprotokoller og tilbyr høy tilgjengelighet selv i frysende kulde og høye temperaturer (-40C til +70C). Takket være egensikre Exi-moduler for det modulære WAGO I/O systemet, er dette godt egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder som biogassanlegg.

Intergrasjon av distribuert innmating

I virtuelle kraftverk danner desentraliserte produsenter som vindturbiner, solcelleanlegg, batteribanker og kontrollerbare forbrukere et fleksibelt og kontrollerbart nettverk. Deres inteliggente samhandling sikrer at strømnettet er i balanse. WAGO RTU'er letter denne fusjonen: de støtter IEC60870, 61850, 61400-25 og DNP3 komunikasjonsstandardene og dermed sikrer de problemfri tilkobling av systemene til virtuelle nettverk samen med protokoller som CAB, Modbus, M-bus og mange fler.

Energinettverk

Moderniseringen av nettene er igang, inkludert automatisering og kommunikasjon. WAGO RTU'er gir viktige nettverksdata, og tillater nettverksoperatører å gripe inn automatisk når det trengs. Også i gass og fjernvarmeforsyningen gjør WAGO-teknologien full kontroll og tilgang til alle dataene i systemene som er koblet i nettverket. WAGO oppfyller alle relevante retningslinjer innen nettverkssikkerhet med sitt utprøvde sikkerhetskonsept i RTU-serien PFC-200.

Energilagring

Energibanker utjevner svingningene i den grønne elproduksjonen og avlaster strømnettet. RTU'er fra WAGO danner hjertet i energibankene. Den registrerer alle målte verdier, for eksempel innmatingsdataene til solcellesystem eller vindmøller, og dermed overvåking og kundespesifikk kontroll av lagringen. Hvis for eksempel nettfrekvensen øker på grunn av for høy innmating av fornybar energi styrer den overflødige energien til energibankene.

Energiproduksjon

Med økende desentralisering og produksjonsvariasjon må de enkelte deltakere i energisystemetvære koblet sammen i intelligente nettverk.
WAGO tilbyr mange løsninger på utfordringene:

 • Måling og overvåking av energidata
 • Kommunikasjon over IEC protokollene 60870, 61850, 61400-25 og DNP3
 • Styring og overvåking av solcelle- og vindmølleanlegg
 • Strying og overvåking av energilagring

Energidistribusjon

For at grønn strøm skal kunne transporteres uhindret og distribueres ut til alle må strømnettet moderniseres. Her er noen av WAGO's løsninger på dette:

 • Innmating i henhold itl tyske EEG (Erneubare-energien Gesetz)
 • Styring og regulering av for eksempel mellomspenningsanlegg'
 • Fjernstyring for klargjøring av regulert energi
 • Cyber Security via TSL1.2 kryptering av data og kryptert kommunikasjon via OpenVPN eller IPSec

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen