WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Olje&Gass | Løsninger | Olje&Gass

Olje&Gass

Olje&Gass

Olje&Gass

Olje&Gass har siden oppstarten av WAGO Norge i 2005 vært et av våre viktigste vekstområder.

Moderhuset WAGO har mer enn 60 års erfaring med fjærteknologi for elektriske tilkoblinger og er i dag en ledende leverandør av automatiseringsteknologi for O&G løsninger. Vi er og har vært siden starten i 1951 den ledende innovatør og leverandør av elektrisk fjærtilkoblinger. O&G virksomhet over hele verden med sin høye krav til pålitelighet ønsker en teknologi der påvirkning av vibrasjon, temperaturendringer eller det tøffe miljøet ikke reduserer tilgjengeligheten av systemet. Fjæren i våre rekkeklemmer sikrer en 100% vedlikeholdsfri, pålitelig elektrisk tilkobling.

Hovedkatalog: automasjon

Les mer om våre automasjonsprodukter i Hovedkatalog 3. Den kan også lastes ned som PDF.

O&G brosjyre

Ta en titt i vår norske O&G brosjyre!

Våre kontrollere

Små – fysiske mål, smarte og raske er noen karakteristika for våre PLS-er. Generelt er WAGO et åpent system som har PLS-er og kommunikasjons-enheter for de fleste feltbusser, som ModBus TCP/UDP, Ethernet/IP, BacNet, Profibus, Profinet, etc.

Eksplosjonsfarlige områder - Exi kort med godkjenning for o&g

Mange av våre kunder lager løsninger hvor det er hydrokarboner tilstede, applikasjoner kan være nivåmålinger på oljetankere, oljelenser, gassdrevne motorer og mange andre applikasjoner. WAGO kombinerer normale kort og Exi kort med galvaniske barrierer som tillater direkte kobling ut i Zone 0 og 1 på samme skinne og gjør engineering enklere og installasjonen meget kompakt.

XTR - taking it to the eXTReme

WAGO har flere løsninger for ekstreme omgivelser. VI har en serie for -20 til +60*C, det er denne som er godkjent iht IEC 60945 Bridge xxx. For de som har de mest ekstreme omgivelser har vi nå også våre nye XTR familie i 750 – serien. XTR er vår mest robuste serie med automatiseringsenheter og var fra dag en lansert med godkjenninger for skip. Disse kortene tåler -40°C til + 70 °C og er gjort ekstra robuste for vibrasjoner og støt, 5G er helt ok for XTR.

Releer, signalforsterkere, strømforsyninger

Jording kan også være en problemstilling om bord. Da kan våre 6mm brede galvaniske skiller eller signalomformere være en god løsning for å skille systemer med forskjellig jordingspotensial. Videre har vi releer for 1, 2 og 4 veksel og strømforsyninger som er skipsgodkjente.

Rekkeklemmer

WAGO er basert på ideen om at fjærklemmer er en bedre løsning for applikasjoner i ugjestmilde omgivelser. Vibrasjoner, temperaturendringer og korrosive atmosfærer har vært våre hverdagsutfordringer. Om bord i skip og offshore installasjoner er det tilsvarende utfordringer. Rekkeklemmene er approbert av alle de største klasseselskapene, godkjent i NORSOK standardene og anbefalt av skipsindustrien så vel som operatørene innen O&G i Nordsjøen. Vårt merkesystem gir deg mer enn bare et nummer, vi lager tekst i opptil tre rader for å hjelpe serviceteknikeren.

Support

Det beste systemet er lite verdt hvis man ikke har den rette kompetansen. Derfor har WAGO Norge konsekvent bygd opp kompetanse rundt våre løsninger, og vi har en meget kompetent gruppe for å hjelpe deg med å finne de beste løsningene. Vi har detaljkunnskap om våre produkter, lang erfaring fra applikasjonsprogrammering og setter vår ære i å finne en god løsning for deg.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen