WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Løsninger | Bygningsautomasjon | Med sikkerhet i høysetet | Løsninger | Bygningsautomasjon | Med sikkerhet i høysetet

Med sikkerhet i høysetet

Med sikkerhet i høysetet

Elektroniske sikringsmoduler for DC-spenninger som oppfyller kravene i IEC/EN 60204 på en sikker og effektiv måte.

Sikkerheten er satt i høysetet ved bruk av elektroniske sikringer, både i forhold til å kutte farlige jordfeil innen 5sekunder (IEC/EN 60204), men også ved å sørge for en stabil driftsspenning til anlegget.

Tradisjonelle sikringer har normalt sett en utløsertid mellom 0 og flere minutter, avhengig av situasjon, samt med stor unøyaktighet, noe som kan medføre både farlige situasjoner og kostbar nedetid.

I motsetning til tradisjonelle automatsikringer er elektroniske sikringer meget nøyaktige og gir presise utkoblinger ned til 4ms ved en kortslutning. ECB-er overvåker aktivt både strømtrekk og spenningsnivå kontinuerlig, slik at de iløpet av millisekunder kan reagere ved en feilsituasjon.

Ved å benytte mikroprosessorer istedenfor bimetall for å kontrollere sikringene får man også flere muligheter til kommunikasjon med omverdenen. Hvor man både kan overvåke status og kontrollere enheten fra en tilkoblet PLS.

Plassmessig er elektroniske sikringer overlegne tradisjonelle automatsikringer, med mål ned til 6mm per kanal blir plassbesparelsen stor.

Ved å benytte elektroniske sikringer som erstatning for tradisjonelle sikringer så oppnår man trygghet for personell, sikker oppetid for anlegget, ekstern overvåkning og bedre plass i tavlen. Et enkelt valg.

Selvsagt er alle sikringene utstyrt med fjærklemmer for en sikker tilkobling, uten behov for vedlikehold.

Hva skjer i en feilsituasjon? Kan man overbelaste systemet? Kan man tåle perioder med spenningstap?

Dette er spørsmål alle burde stille i applikasjoner der strømforsyninger er inkludert, situasjoner som dette er ikke ønsket, men kan dessverre ikke utelukkes. En komponent som for mange er litt ukjent og mystisk er elektroniske sikringer (ECB). ECB løser mange problemer og vil være med på å sikre en sikker spenningstilførsel.

I en feilsituasjon, om det skulle være en kortslutning eller overlast, vil elektroniske sikringer raskt både begrense overlast og spenningstilførselen, uten at man får noe spenningstap til andre komponenter.

Uten spenningstilførsel til automasjonsanlegget så stopper alt opp - både produksjon og inntekter. I en hverdag hvor oppetid og driftsikkerhet er kritiske nøkkelfaktorer er det viktig å bygge en robust spenningstilførsel som yter i krevende situasjoner.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen