WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheter | Pressemeldinger | Nyheter | Pressemeldinger

30.sep.2016

Med «IT-Security by Design» sørger WAGO for IT-sikkerhet rett på PLS’ene

Fra PLS til cloud – sikring av veien dataene tar.
Sammen med økende digitalisering og bruk av nettverksløsninger øker også risikoen for cyberkriminalitet og misbruk av data. For å beskytte seg mot dette er det blitt et økende krav om IT-sikkerhet som fungerer uavhengig av tid og sted og aksesspunkt. - IT Security by Design; IT-sikkerhet som er integrert helt fra starten av i arkitekturen til PLS’en

WAGO tilbyr akkurat slike løsninger i sine PLS-systemer i seriene PFC100 og PFC200.Uavhengig av type applikasjon vil WAGO PLS’ene kunne hente inn alle relevante og sensitive data og sende de videre ved bruk av SSL/TLS 1.2 kryptering (Secure Socket Layer/Transport Layer Security)og VPN. (Virtual Private Network)

Den nødvendige VPN tunnelen settes opp med OpenVPN eller IPsec direkte i WAGO PLS’en.Dette betyr at det ikke er behov for noe ekstra modem eller router, og ennå viktigere, man unngår en usikret linje mellom PLS og modem/router.

I tillegg leveres også PLS’ene med passord beskyttelse, secure shell access, en brannmur og MAC-adresse Whitelist. I og med at PLS’ene har Linux® i bunnen, støtter de også integrerte services som Syslog, FTPs, SFTP, SCP. I tillegg har de alle et slot for SD kort.

Som standard leveres den største PFC200 (se bilde) med 2 stk Ethernet-porter, en seriell port, en CAN port og Profibus DP.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen