| Nyheter | Pressemeldinger | Nyheter | Pressemeldinger

30.sep.2016

Med «IT-Security by Design» sørger WAGO for IT-sikkerhet rett på PLS’ene

Fra PLS til cloud – sikring av veien dataene tar.
Sammen med økende digitalisering og bruk av nettverksløsninger øker også risikoen for cyberkriminalitet og misbruk av data. For å beskytte seg mot dette er det blitt et økende krav om IT-sikkerhet som fungerer uavhengig av tid og sted og aksesspunkt. - IT Security by Design; IT-sikkerhet som er integrert helt fra starten av i arkitekturen til PLS’en

WAGO tilbyr akkurat slike løsninger i sine PLS-systemer i seriene PFC100 og PFC200.Uavhengig av type applikasjon vil WAGO PLS’ene kunne hente inn alle relevante og sensitive data og sende de videre ved bruk av SSL/TLS 1.2 kryptering (Secure Socket Layer/Transport Layer Security)og VPN. (Virtual Private Network)

Den nødvendige VPN tunnelen settes opp med OpenVPN eller IPsec direkte i WAGO PLS’en.Dette betyr at det ikke er behov for noe ekstra modem eller router, og ennå viktigere, man unngår en usikret linje mellom PLS og modem/router.

I tillegg leveres også PLS’ene med passord beskyttelse, secure shell access, en brannmur og MAC-adresse Whitelist. I og med at PLS’ene har Linux® i bunnen, støtter de også integrerte services som Syslog, FTPs, SFTP, SCP. I tillegg har de alle et slot for SD kort.

Som standard leveres den største PFC200 (se bilde) med 2 stk Ethernet-porter, en seriell port, en CAN port og Profibus DP.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen