WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheter | Pressemeldinger | Nyheter | Pressemeldinger

14.des.2016

WAGO gratulerer Vepak

Fredag 02. desember Fikk Vepak prisen «Årets Gründerspire» på stortinget

Dilek Ayhan, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet delte ut prisen.

«Vi gleder oss både over suksessen Vepak opplever og er takknemlige over at vi har kunnet utvikle dette prosjektet sammen», sier Leif Midbøe (daglig leder i WAGO Norge AS).

Vepak AS har utviklet en maskin for effektiv pakking av fyringsved i småsekker. Den patenterte løsningen sorterer og stabler vedkubbene i 40- og 60liters sekker i et langt raskere tempo enn ved tradisjonell håndpakking, som til nå har vært flaskehalsen i vedproduksjonslinjen.

Med utspring fra NTNU i Trondheim har firmaet etablert forretningslokaler på Gløshaugen. De første maskinene ble installert hos kunder i Skandinavia i 2015 og Storbritannia i 2016. Vepak så tidlig behovet for fjern-oppkobling mot maskinene ute hos kunder, delvis med tanke på service, men først og fremst for å logge ulike driftsparametre. Utfordringen var imidlertid at de mobile maskinene brukes i grisgrendte strøk der kablet eller WiFi tilkobling ikke er hensiktsmessig.

I slutten av 2015 kom de imidlertid over en interessant løsning: Wago PLS med innebygd 3G modem.
Den er både kompakt, tåler temperaturer fra -25 til +60 C og ikke minst: Maskinen ble allerede styrt av en Wago PLS, så den eneste endringen de behøvde å gjøre var å bytte kontroller.

Etter et par dager med programmering var første versjon av Vepak maskin med online 3G logging i drift. Både ytelse i form av antall sekker per time, antall vedkubber per sekk og eventuelle bruker- og maskinfeil logges automatisk til en sentral database. PLS'en har også mulighet for backup logging til SD kort i tilfelle maskina kjører en periode uten mobildekning.

"Vi anser fjernoppkobling som en kritisk suksessfaktor for å nå ut til nye markeder raskt og samtidig sørge for en god oppfølging og service til eksisterende maskineiere.Samarbeidet med Wago og Telenors M2M partner avdeling ser ut til å være den optimale løsningen for oss". (Ole Holtet, Daglig leder i Vepak AS.)

Se prisutdelingen her:

Årets Günderspire

For mer informasjon om Vepak klikk her:

www.vepak.no

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen