| Nyheter | Pressemeldinger | Nyheter | Pressemeldinger

18.jan.2017

WAGO vant "Industry 4.0 Innovation award".

DIMA konseptet for modulær automasjon overbeviste både ekspertjurien og publikum

DIMA konseptet for modulær automasjon overbeviste både ekspertjurien og publikum

Med Dima – “Decentralized Intelligence for Modular Applications” har WAGO utviklet et konsept for Smart Factory som muliggjør fleksibel integrasjon og utbytting av moduler i et prosessanlegg uten tidkrevende konfigurering eller programmering. For denne revolusjonerende tilnærmingen ble WAGO tildelt «Industrie 4.0 Innovation Award» under messen SPS IPC Drives i Nürnberg i november 2016.

Dima muliggjør det som operatører av prosessanlegg har ønsket seg i flere år: til- og frakobling av moduler (eks. en mixer)med egen PLS-styring til prosessanleggets DCS-anlegg – uten programmering.
Tidligere har det ikke eksistert noen tilsvarende leverandøruavhengig løsning, og DCS-systemet måtte konfigureres eller programmeres for tilpasning til respektive modul.

Med denne løsningen basert på prinsippet plug-and-produce, kan moduler integreres inn i et anlegg og være oppe og kjøre på mindre enn 3 minutter. På denne måten blir engineeringstiden vesentlig kortere.

Kjernen i Dima er den såkalte «Module Type Package» (MTP). Dette er en egen fil som inneholder all nødvendig informasjon om modulen slik at denne kan integreres inn i applikasjonen.

MTP er som en virtuell representant av den fysiske applikasjonsmodulen innenfor nettverket. Den representerer modulens funksjoner og styrer disse funksjonene innenfor arkitekturen for hele applikasjonen.

WAGO har gitt fra seg Dima konseptet til NAMUR som er brukerorganisasjonen for automatiseringsteknologi innen prosessindustrien. Hos NAMUR har dette fått betegnelsen NE 148. (NE = NAMUR anbefaling)

Dima vil bli videreutviklet i samarbeide med WAGO og flere store og betydelige aktører innen prosessindustrien, både leverandører, tyske universiteter og sluttbrukere. På denne måten vil Dima bli en åpen standard for Industri 4.0
Pr. i dag er det allerede et par testinstallasjoner oppe og kjører.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen