WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheter | Pressemeldinger | Nyheter | Pressemeldinger

19.jun.2017

M-Bus modul

- for direkte tilkobling av energimåler

Den nye I/O-modulen 753-649 fra WAGO er en M-Bus mastermodul som reduserer kostnadene, forenkler installasjonen og sparer plass. Modulen håndterer inntil 40 M-Bus målere uten eksterne gateways eller konvertere.

M-Bus modulen kommuniserer via en 2-leder kabel som kan være koblet opp både som linje, stjerne eller et tre.

Intelligent energimåling blir stadig viktigere i både private boliger og i næringsbygg, og alle data kan enkelt overføres til overordnet system eller cloud for videre bearbeiding.

M-Bus modulen er kun 12mm bred og går inn i WAGOs serie 750 I/O system som hvilken som helst annen I/O-modul.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen