| Nyheter | Pressemeldinger | Nyheter | Pressemeldinger

19.jun.2017

M-Bus modul

- for direkte tilkobling av energimåler

Den nye I/O-modulen 753-649 fra WAGO er en M-Bus mastermodul som reduserer kostnadene, forenkler installasjonen og sparer plass. Modulen håndterer inntil 40 M-Bus målere uten eksterne gateways eller konvertere.

M-Bus modulen kommuniserer via en 2-leder kabel som kan være koblet opp både som linje, stjerne eller et tre.

Intelligent energimåling blir stadig viktigere i både private boliger og i næringsbygg, og alle data kan enkelt overføres til overordnet system eller cloud for videre bearbeiding.

M-Bus modulen er kun 12mm bred og går inn i WAGOs serie 750 I/O system som hvilken som helst annen I/O-modul.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen