WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| WAGO Norge | Vår visjon | WAGO Norge | Vår visjon

Som en etablert leverandør innen automatisering og elektrisk tilkoblingsteknikk må vi alltid ligge ett skritt foran - we innovate!

Som en etablert leverandør innen automatisering og elektrisk tilkoblingsteknikk må vi alltid ligge ett skritt foran - we innovate!

Vår visjon er å gjøre enheter og systemer helt trygt og pålitelig overalt i verden, og dette uavhengig av hvem brukeren er. Dette er grunnen til at vi alltid investerer i utvikling av nye produkter for elektrisk tilkobling og automatisering. Samtidig fortsetter vi å utvide vårt globale nettverk som et selvstendig familiedrevet selskap som opererer på et internasjonalt marked, slik at alle våre kunder kan dra nytte av våre innovasjoner og kompetanse rundt omkring i verden.

  no
  Dessverre kunne ikke dokumentet lagres i listen
  Lagret i favoritter
  Siden er lagret i listen din
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er laget i listen
  $